Animated Elements

ANIMATED ELEMENTS

Elements
[horseclub_heading_button border=”0″ align=”center” heading=”counters” size=”22″ color=”#282b2b”]
[horseclub_counter count_unit=”$” numbercounter=”335″ count_size=”70″ counter_color=”#282b2b”]
ZERO COUNTERS
[horseclub_counter numbercounter=”889″ count_size=”70″ counter_color=”#282b2b”]
ZERO COUNTERS
[horseclub_counter numbercounter=”26″ count_size=”70″ counter_color=”#282b2b”]
ZERO COUNTERS
[horseclub_counter numbercounter=”1000″ count_size=”70″ counter_color=”#282b2b”]
ZERO COUNTERS
[horseclub_counter counter_border=”coun_bord” numbercounter=”216″ count_size=”38″ counter_color=”#d1a734″]
[horseclub_counter counter_border=”coun_bord” numbercounter=”544″ count_size=”38″ counter_color=”#d1a734″]
[horseclub_counter counter_border=”coun_bord” numbercounter=”455″ count_size=”38″ counter_color=”#d1a734″]
[horseclub_counter counter_border=”coun_bord” numbercounter=”999″ count_size=”38″ counter_color=”#d1a734″]
[horseclub_counter numbercounter=”1956″ count_size=”60″ counter_color=”#282b2b”]

[horseclub_counter numbercounter=”2556″ count_size=”60″ counter_color=”#282b2b”]

[horseclub_counter numbercounter=”156″ count_size=”60″ counter_color=”#282b2b”]

[horseclub_counter numbercounter=”3366″ count_size=”60″ counter_color=”#282b2b”]

[horseclub_heading_button border=”0″ align=”center” heading=”progress bars” size=”22″ color=”#282b2b”]
Development
90$
Design
80$
Marketing
70$
Development
90$
Design
80$
Marketing
70$
Development
Design
Marketing
[horseclub_progress_bar digit=”%” percentage=”80″ progress_bar_text=”Great Design” progresscolor=”#000000″][/horseclub_progress_bar]
[horseclub_progress_bar digit=”%” percentage=”50″ progress_bar_text=”Great Design” progresscolor=”#515a5b”][/horseclub_progress_bar]
[horseclub_progress_bar digit=”%” percentage=”25″ progress_bar_text=”Great Design” progresscolor=”#da4f49″][/horseclub_progress_bar]
[horseclub_progress_bar digit=”%” percentage=”50″ progress_bar_text=”Great Design” progresscolor=”#000000″][/horseclub_progress_bar]
[horseclub_heading_button border=”0″ align=”center” heading=”pie charts” size=”22″ color=”#282b2b”]
  • One
  • Two
  • One
  • Two
  • One
  • Two
  • One
  • Two

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *